Ketelhuis Lent B.V. gevestigd te Thermionpark 30 in Lent,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ
VAN U VERWERKEN

Ketelhuis Lent verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door uw CV door te
sturen bij het reageren op een vacature
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Bankrekeningnummer

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Ketelhuis Lent verwerkt uw gegevens met het doel tot de volgende handelingen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Ketelhuis Lent analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
MET DERDEN

Ketelhuis Lent deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ketelhuis Lent blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Ketelhuis Lent uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
DIE WIJ GEBRUIKEN

Ketelhuis Lent gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

TOEGANG WEBSITE

U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt wordt niet gebruiken voor commerciële doeleinden/aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Ketelhuis Lent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 1 jaar.

Met Welk Doel En Op Basis Van Welke Grondslag Wij Persoonsgegevens Verwerken

Ketelhuis Lent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@ketelhuislent.nl.

CONTENT WEBSITE

U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt wordt niet gebruiken voor commerciële doeleinden/aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

BIJZONDERE/GEVOELIGE GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ketelhuislent.nl, dan verwijderen wij deze informatie.